Svoz a nakládání s odpady

Svoz a nakládání s odpady

Zajišťujeme odvoz všech odpadů včetně nebezpečných na území celé ČR. Disponujeme potřebným technickým a technologickým vybavením i know-how pro nakládání s odpady v celé šíři katalogu odpadů.

Více informací
Výkup, zpracování a recyklace druhotných surovin

Výkup, zpracování a recyklace druhotných surovin

Třídění, recyklace a využívání odpadů vyžaduje odborné znalosti a schopnost přizpůsobit technologie zpracovávaným materiálům. Recovera Využití zdrojů zpracovává mnoho druhů odpadů s cílem snižovat náklady svých zákazníků a jejich ekologickou stopu.

Více informací
Speciální odpady

Speciální odpady

Průmyslové podniky produkují speciální druhy odpadu, ke kterému je vzhledem k jeho vlastnostem nutné přistupovat obzřetně s využitím moderních technologií a řízených postupů. Zvláštním druhem takového odpadu jsou odpady ze zdravotnických zařízení včetně odpadu infekčních. 

Více informací
Sanační práce, odstraňování ekologických zátěží

Sanační práce, odstraňování ekologických zátěží

Společnost Recovera Využití zdrojů je expertem v odstraňování starých ekologických zátěží, tedy závažné kontaminace stavebních konstrukcí, horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti.

Více informací
Stálá havarijní služba

Stálá havarijní služba

Stálá havarijní služba Pro naše smluvní partnery, autodopravce, odtahové služby, průmyslové a distribuční podniky a další klienty zajišťujeme na celém území ČR NONSTOP havarijní službu. Tým našich specialistů je připraven k zásahu u dopravních nehod s únikem PHM či nákladu, ropných havárií, úniků …

Více informací
Legislativní poradenství

Legislativní poradenství

Výhody spolupráce s námi poskytujeme individuální přístup k problematice odpadů a ochrany životního prostředí, o veškeré legislativní záležitosti se postaráme za Vás, disponujeme specialisty – poradci pro ekologii, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti náročné problematiky oblasti životníh…

Více informací
Facility služby

Facility služby

Poskytujeme široké spektrum služeb souvisejících s provozem a správou nemovitostí a majetku jednotlivě nebo jako ucelený systém facility managementu. Přebíráme na sebe zodpovědnost za zajištění a rozvoj těchto služeb a tím pomáháme našim zákazníkům zvyšovat efektivnost jejich základních činností.

Více informací