Zákaznická linka 800 102 000

Naše poslání - Smysl naší činnosti

Už z našeho názvu Recovera Využití zdrojů je naše poslání zřejmé: obnovujeme zdroje pro budoucnost. Tyto zdroje vidíme v odpadech a jejich dalším využití, aby neskončily na skládce. Recyklujeme plastové odpady a zabýváme se dalšími způsoby materiálového nebo energetického využití. Umíme nakládat se speciálními odpady. Byli jsme u založení České asociace oběhového hospodářství a zasadili se o omezení skládkování v ČR. Mezi našimi 10 000 zákazníky jsou jak průmyslové podniky, tak obce a města, z naší nabídky služeb si vybere každá organizace. Působíme v provozech po celé České republice.

Jsme součástí skupiny Veolia.

Cílem i konkrétním závazkem skupiny Veolia je nejen minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí, ale stát se referenčním měřítkem pro firmy z hlediska ekologické transformace. Proto plníme naše poslání, kterým je pečovat o světové zdroje, a nově jsme si definovali také naši podstatu. Jedná se firemní filozofii, která klade sociální a environmentální výsledky naší společnosti na stejnou úroveň jako její ekonomickou výkonnost. 

“Firma prosperuje, protože je užitečná, nikoli naopak.” 

Antoine Frérot, předseda představenstva Veolia

“Smyslem činnosti Veolie je přispívat k lidskému pokroku tím, že se pevně zavázala plnit Cíle udržitelného rozvoje nastavené Organizací spojených národů tak, abychom dosáhli lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.  [... výňatek z textu "Smysl činnosti Veolie / Raison d'être de Veolia"]

PŘEČTĚTE SI PUBLIKACI PODSTATA NAŠÍ ČINNOSTI

Podstata je naším "kompasem" 

Smysl naší činnosti je víc než pouhý text. Představuje dlouhodobé cíle i závazky naší skupiny. Jde o zásadní krok v naší podnikatelské vizi. I proto věnujeme stejnou pozornost očekávání všech zúčastněných stran, včetně relevantních aktérů z oblasti životního prostředí, místních samospráv a samozřejmě i našich zaměstnanců.

Podstatu Veolie  si můžeme představit jako "kompas", který nám pomáhá dlouhodobě zůstat ve zvoleném kurzu. K tomu, abychom podstatu naší společnosti naplnili, nám slouží strategický program Impact 2023. Ten stanovuje konkrétní závazky a cíle skupiny Veolia v následujících letech. Tak, abychom se stali světovým lídrem v oblasti ekologické transformace a inspirací pro další společnosti. 

Finančním výsledkům i dopadu na okolní prostředí dáváme stejnou váhu

Klademe stejný důraz na výkony v oblasti finanční, obchodní, sociální, společenské i environmentální. Určili jsme si konkrétní a měřitelné cíle, které chceme splnit do konce roku 2023. Nezávislé organizace budou naše výsledky pravidelně vyhodnocovat.

NÁŠ STRATEGICKÝ PROGRAM “IMPACT 2023” PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ

Graf_kolecko (1)

Ikony_kolecko (1)

Podstatu tvoříme společně

Podstatu jsme od začátku tvořili jako společný projekt mnoha lidí napříč celou Skupinou a dalších zúčastněných stran tak, aby co nejlépe vystihovala očekávání, které naši zaměstnanci a partneři po celém světě mohou od naší společnosti mít. A kdo všechno je do projektu zapojen? 

  • Mezinárodní správní rada schválila znění textů a ukazatele, sleduje jejich řádné plnění.
  • Výkonný výbor a řídící výbor odpovídají za zajištění průběžného dohledu a kontroly.
  • Výbor přátel a nezávislých odborníků je pravidelně žádán o stanovisko s cílem záměrně „zpochybňovat“ rozhodnutí společnosti. Tím skupině pomáhá zůstat ve správném kurzu.
  • Nové oddělení „Strategie a inovace“, které bylo vytvořeno s cílem pomoci „pilotovat“ strategii Veolie v souladu s podstatou činnosti Skupiny.
  • Společně s orgány zastupujícími zaměstnance byl zřízen výbor, který má za úkol podporovat zaměstnance, aby se přirozeně zapojili a našli ve Veolii svůj smysl činnosti.