Před každým projektem sanace starých ekologických zátěží provedeme potřebné analýzy a průzkumy včetně legislativní přípravy. Po přípravné fázi mohou začít samotné sanační práce. Zajišťujeme jejich realizaci včetně následné dekontaminace a monitorujeme dopad na životní prostředí.

Výhody spolupráce s námi

 • zakázku zabezpečíme ve všech fázích „na klíč“ - od přípravy přes realizaci až po závěrečnou zprávu,
 • máme rozsáhlé zkušenosti při realizaci zakázek o různém rozsahu,
 • maximalizujeme využití a recyklaci vzniklých odpadů,
 • vzniklý odpad odstraníme na našich zařízeních,
 • postaráme se o všechny související činnosti včetně legislativního zabezpečení.
Důvěřují nám:

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

Mezi naše sanační projekty patří například:

  • Spolana Neratovice ČEZ Distribuce, a.s., rozvodna 110/22 kV Ostrava - Kunčice
  • Odstranění staré ekologické zátěže ve společnosti Kovošrot Děčín a.s.
  • Sanace nesaturované zóny Sbloku v areálu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
  • Sanace deponie v k.ú. Časy, Paramo a.s. vč. dodatečných služeb
  • Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru III CHOPAV Kvartér řeky Moravy
  • Karolina
  • Sanace skládky v Saidě (Libanon)
  • Skatulův hliník
  • Odstranění azbestu v areálu Federal-Mogul
  • Odstranění azbestu v základní škole Máj, České Budějovice

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY