1. Základní informace

Provozovatelem webových stránek www.recovera.cz a všech jejich podstránek a sekcí (dále jen „Stránky“) je společnost Recovera Využití zdrojů a.s., se sídlem: Španělská 1073/10, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00. IČO: 25638955, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 9378 (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám.
Pokud hodláte používat  tyto Stránky, požadujeme od Vás, aby užívání Stránek bylo prováděno v souladu s těmito Podmínkami.

2. Způsob užívání Stránek

Vážíme si Vašeho zájmu o návštěvu našich Stránek. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a přejeme si Vám proto vysvětlit, jaké informace shromažďujeme během Vaší návštěvy Stránek a jak budou tyto informace použity.
Naše Stránky jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou sbírány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání Stránek a celkový počet návštěvníků na Stránkách.
Jako většina webových stránek, i naše stránky využívají pro optimalizaci Vašich návštěv tzv. cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z webové stránky převáděny na harddisk počítače uživatele. Cookies umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání. Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby webový prohlížeč použití cookies oznámil, upravte si prosím užívání cookies ve webovém prohlížeči. Zablokujete-li však všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce našich Stránek.

Naše Stránky jsou veřejně přístupné, nevyžadujeme Vaše osobní údaje jako podmínku používání Stránek. Nicméně v souvislosti s průzkumy či soutěžemi po Vás můžeme některé osobní údaje požadovat, zpravidla jde o jméno, příjmení a telefonní číslo či e-mailová adresa. Tyto osobní údaje budou použity výhradně pro účely dané soutěže a průzkumu s tím, že bližší podmínky užívání těchto osobních údajů obsahují pravidla dané soutěže či průzkumu.
Dovolujeme si Vás požádat, abyste nezasahovali do technické podstaty či obsahu Stránek.

3. Odpovědnost Provozovatele

Informace na Stránkách pravidelně revidujeme a aktualizujeme. Přes veškerou naši snahu, však některé informace nemusí být aktuální. Pokud zjistíte nějakou neaktuálnost či chybu na našich Stránkách, budeme rádi, když nás o ní informujete. Vyhrazujeme si proto právo na změnu, doplnění či odstranění informací zobrazovaných na Stránkách či jakékoliv součásti (podsekce) Stránek.
Informace zobrazované na Stránkách jsou informativní a nemají závazný obsah. Neneseme proto odpovědnost za případné škody, které Vám mohou vzniknout použitím informací ze Stránek bez jejich ověření.
Některé z informací publikovaných na Stránkách přebíráme z jiných zdrojů, které pokládáme za důvěryhodné. Nekontrolujeme však webové stránky třetích stran ani jejich postupy ochrany soukromí a osobních údajů. Neneseme odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Odpovědnost za obsah těchto informací nese autor těchto informací.
Neneseme odpovědnost za (i) správnost, úplnost a aktuálnost informací, které přebíráme na Stránky z jiných zdrojů, (ii) za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Stránek (iii) reklamu prováděnou třetím subjektem prostřednictvím Stránek, (iv) software provozovaný třetími stranami prostřednictvím Stránek a (v) jakékoli škody (přímé, nepřímé nebo následné) nebo ušlý zisk, způsobené používáním nebo nemožností použití Stránek ať už z důvodu poruchy, chyby, přerušení nebo napadení počítačovým virem.
Neneseme odpovědnost za technické poruchy jako výpadek serveru, provozní poruchy nebo výpadky sítí elektronických komunikací nebo jiné podobné skutečnosti, které by mohly vést k (dočasné) nedostupnosti Stránek.

4. Další ujednání

Obsah těchto Stránek zahrnuje vedle textů a článků též architekturu Stránek (design, barvy, písma a grafické rozvržení Stránek na obrazovce), fotografie, videa, ilustrace, animace a zvuk pouštěný na Stránkách (hlasy, hudba a zvukové efekty). Jakékoli kopírování či rozmnožování Obsahu Stránek jakýmkoli způsobem, v jakékoli formě a za jakýmkoliv účelem, je bez našeho předchozího písemného souhlasu zakázáno.
Všechny ochranné známky, loga, názvy produktů nebo služeb, doménová jména uvedené na Stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků (společnosti skupiny VEOLIA a třetích osob).

Nezapomeňte prosím, že software, který najdete na Stránkách a na internetu, může být používán jen na základě licence.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a námi, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem. Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Poslední verze těchto Podmínek byla zveřejněna dne 30. 6. 2022.

Informace o souborech „cookie“

Tato politika se vztahuje na veškeré návštěvy webových stránek, které jsou majetkem Recovera Využití zdrojů nebo subjektů skupiny Recovera (dále jen „Stránky“).

Cílem této politiky je informovat návštěvníky o povaze souborů cookie, jejich funkcích a jejich používání. Jejím záměrem je dále pomoci návštěvníkům vyjádřit svou volbu správným nastavením. 

Co je to soubor cookie?

Cookies (neboli sledovací soubory) jsou malé soubory, které se ukládají na pevném disku vašeho počítače, když navštívíte nějaké webové stránky.

Tyto soubory obsahují náhodné řetězce alfanumerických znaků, které identifikují návštěvníka stránek a umožňují tak správci stránek zjistit, zda se daný návštěvník na stránky vrací, jak často a jaké jsou jeho preference. Díky souborům cookie také můžete zůstat stále přihlášeni, stránky si pamatují vaše volby a mohou vám sdělovat relevantní lokální informace.

Soubory cookie neslouží k infikování počítačů viry. Jakmile jsou přiděleny, nezjišťují na zařízení návštěvníka žádné osobní informace.

Jediné osobní údaje, které mohou soubory cookie případně obsahovat, jsou ty, které zadá sám návštěvník, například vyplněním kontaktního formuláře. V takovém případě jsou osobní údaje zašifrované tak, aby je mohl přečíst pouze server, který dané soubory cookie vytvořil. Pokud návštěvník na Stránky žádné své osobní údaje nezadá, Stránky sice poznají, že se na ně vrací osoba, která je již navštívila, ale nejsou schopny určit, o koho se jedná.

K čemu slouží soubory cookie?

Naše Stránky používají 3 typy souborů cookie pro účely, které jsou popsány v této politice. Abychom podali svým návštěvníkům co nejkomplexnější informace, upozorňujeme rovněž na soubory cookie třetích stran, o kterých víme.

Funkční soubory cookie

Tyto soubory umožňují plynulý a bezpečný pohyb na našich Stránkách (například si pamatují uživatelské jméno) a využívání jejich hlavních funkcí.

Při prvním přihlášení se objeví banner, který návštěvníka vyzve k souhlasu s instalací souborů cookie nebo jejich zamítnutí.

Poskytnutím souhlasu může návštěvník Stránky používat dle platných podmínek.

Naopak odmítnutí souborů cookie může způsobit omezení některých funkcí Stránek (například problémy s uložením nebo se zobrazením). Navíc pokud soubory cookie smažete, budete z webových stránek odhlášeni a vámi uložené preference mohou být smazány.

V takovém případě nebude Recovera Využití zdrojů nebude odpovědná za podobné funkční poruchy.

Životnost těchto souborů cookie je maximálně 13 měsíců ode dne vyjádření souhlasu s jejich používáním.

Tyto soubory cookie jsou například: 

Jméno

Doména

Funkce

Životnost

 

AUTHSSL

 

.recovera.cz

 

Tento soubor cookie poukazuje na to, že je třeba použít HTTPS verzi těchto stránek. Je k dispozici pro přihlášené uživatele.

 

23,15 dní

 

Drupal.tableDrag

.showWeight 

www.recovera.cz

Tento soubor cookie pomáhá při zobrazování záložek a formulářů v různých prohlížečích. Využívá se tehdy, pokud stránky, na které se díváte, zobrazují různé informace formou záložek. 

365 dní

SESS*\SSESS*

.recovera.cz

Tento soubor cookie se používá ke správě vaší přihlašovací relace.

 

23,15 dní

 

_ _atuvc

 

www.recovera.cz

Tento soubor cookie patří k widgetu platformy sociálního sdílení AddThis a ukládá aktualizace počtu sdílených stránek.

 

2 roky

_ga

.recovera.cz

Google Analytics

2 roky

 

_gcl_au

 

.recovera.cz

Tento soubor cookie využívá Google AdSense ke zjišťování účinnosti reklamy na stránkách, které danou službu využívají.

 

3 měsíce

_gid

.recovera.cz

Používá se k rozlišení uživatelů.

1 den

_sm_au_c

.recovera.cz

Tento soubor cookie se používá k urychlení dodání obsahu souboru cookie Cloudflare.

 

relace

cookies-layer-w as-shown

www.recovera.cz

Dokládá, že se při první návštěvě stránek zobrazil banner s informací o souborech cookie.

3 roky

has_js

www.recovera.cz

Používá společnost Drupal ke zjišťování, zda je povolen JavaScript.

relace

 

tc_ptid

 

.recovera.cz

Náhodný generátor osobních identifikátorů (používá se k přiřazení návštěvníka k jeho profilu).

 

2 roky

 

tc_ptidexpiry

.recovera.cz

Hodnota expirace sledovacích souborů cookie.

2 roky

hp-popin-was-s hown

.recovera.cz

Používá se ke zjištění, zda byl zobrazen HP popin.

3 roky

 

Analytické/výkonnostní soubory cookie

Tyto soubory shromažďují informace o používání Stránek, umožňují měřit jejich výkonnost, návštěvnost, umožňují vypracovat statistiky a zejména pak změřit využití obsahů, to vše za účelem vylepšení daných stránek z hlediska ergonomie i obsahu.

Některé soubory cookie mohou být používány za účelem měření účinnosti reklamních obsahů. Jiné mohou sloužit k boji proti nekalým praktikám na internetu. Pokud návštěvník tyto soubory cookie odmítne, nemá to žádný vliv na kvalitu užívání stránek.

Po aktivaci těchto souborů může dojít k převodu osobních údajů uživatele do zemí, které nezaručují stejnou ochranu těchto údajů jako země Evropské unie. V takovém případě Recovera Využití zdrojů dohlédne na to, aby daný převod proběhl v souladu s francouzskými a evropskými zákony, a zajistí vhodná organizační i technická opatření za účelem zajištění bezpečného a důvěrného převodu osobních údajů.

Doba životnosti těchto souborů je 2 roky. 

Používáme následující analytické/výkonnostní soubory cookie: Google Analytics

Cookies třetích stran

Tyto soubory pocházející od třetích stran a návštěvníkům umožňují sdílet obsah našich Stránek s jinými uživateli internetu nebo sdílet svůj názor na naše Stránky či na jejich obsah. Tyto soubory také mohou obsahovat odkazy na sdílení prostřednictvím Facebooku, Twitteru a podobných sociálních sítí.

Některé soubory cookie též mohou nabízet reklamu partnerů Recovera Využití zdrojů nebo se mohou nainstalovat, když uživatel navštíví jiné webové stránky. Souhlasem s používáním těchto souborů umožňujete třetím stranám nabízet vám reklamu šitou na míru. Odmítnutím těchto souborů nemusíte zamezit zobrazování reklamních sdělení, ale docílíte toho, že zobrazovaná reklama již nebude zohledňovat vaše zájmy a preference.

Pokud návštěvník stránek klikne na tlačítko sdílení, webové stránky dané třetí strany nebo sociální sítě nahrají soubor cookie, ovšem informace z něj může číst pouze jeho vydavatel.

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že sociální sítě používající tato tlačítka dokážou identifikovat uživatele internetu, aniž by danou sociální síť používal, a mohou sledovat pohyb uživatele na internetu.

Chcete-li se o souborech cookie třetích stran dozvědět víc, přečtěte si informace na jejich stránkách o jejich vlastních souborech cookie a o pravidlech týkajících se ochrany soukromí. Připomínáme však, že Recovera Využití zdrojů nemá možnost tyto soubory jakkoli ovlivnit.

Partnerské společnosti, jejichž soubory cookie můžete instalovat prostřednictvím stránek Veolie, jsou například Google (služby Google Maps, Analytics, Tag  Manager,  reCaptcha), dále Twitter Acquia Lift, Add This, Youtube, Cloudflare, Addtoany, New Relic, LinkedIn, Hubspot, Hotjar a Diskus. 

Jak spravovat své soubory cookie?

Návštěvník má více možností, jak spravovat soubory cookie. Může je přijmout, nebo odmítnout, přičemž svou volbu může kdykoli změnit následujícími způsoby.

Nastavením v prohlížeči

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky akceptuje. Uživatel internetu se může rozhodnout je blokovat a může si v prohlížeči nastavit, že chce být upozorněn na to, když se nějaká webová stránka snaží na jeho zařízení nějaký soubor cookie nahrát.

Způsob spravování souborů cookie musí uživatel internetu změnit v nastavení svého zařízení. Je ovšem vhodné mít na paměti, že tím může deaktivovat některé funkce webových stránek, které později navštíví.

Provedení změny nastavení závisí na typu prohlížeče. Návod najdete v nápovědě daného prohlížeče, například:

  • Google Chrome:

pro přechod na nápovědu Google Chrome klikněte zde

  • Safari:

pro přechod na Safari klikněte zde – spravovat soubory cookie a údaje z webových stránek s použitím Safari

  • Firefox:

pro přechod na Firefox klikněte zde – Podpora – Mozilla

  • Internet Explorer:

pro přechod na podporu prohlížeče Internet Explorer klikněte zde – odstranit a spravovat soubory cookie

  • Opera (odkaz dostupný pouze v anglické verzi):

pro přechod na OperaHelp – Web Preferences klikněte zde 

Prostřednictvím platformy určené ke správě souborů cookie

Informace o behaviorálně cílené reklamě a  o ochraně soukromí lze nalézt na internetové platformě „Youronlinechoices“.

Na této platformě se setkávají odborníci na digitální reklamu a jejím prostřednictvím umožňují uživatelům internetu blokovat nebo akceptovat soubory cookies, které používají členské organizace.

Pro přechod na stránky Your Online Choices klikněte zde.
 

Obrácením se na adresu

Recovera Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, Vinohrady,
Praha 2, 120 00

Obrácením se přímo na vydavatele

Ohledně souborů cookie, které naše Stránky používají, ale které pocházejí od našich partnerů, doporučuje Recovera Využití zdrojů svým návštěvníkům obrátit se přímo na danou třetí stranu a informovat se na jejích webových stránkách o používaných souborech cookie.

Příklady odkazů na Twitter a Facebook

Twitter: https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies 

Upozornění:

Samotné vaše rozhodnutí akceptovat nebo odmítnout sledovací soubory je součástí jednoho nebo více souborů cookie.

Pokud smažete soubory cookie, které jsou součástí našich Stránek, Recovera Využití zdrojů již nebude znát vaše volby a při příští návštěvě některé z našich Stránek budete muset vše zadávat znovu.

Rovněž budete muset znovu zadávat své volby při každé návštěvě z jiného prohlížeče či z jiného zařízení (tablet, chytrý telefon apod.).

Kde se mohu dozvědět více?

ZDE ZADEJTE ODKAZ NA MÍSTNÍ STÁTNÍ ÚŘAD, KTERÝ ŘEŠÍ OTÁZKY GDPR

v České republice:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Pro přechod na stránky ÚOOÚ klikněte zde