Svoz a logistika odpadů

Svoz a logistika odpadů

Společnost Recovera Využití zdrojů nabízí služby s cílem třídit stále více využitelných odpadů, neustále zlepšovat efektivitu sběru a snižovat jeho dopad na životní prostředí.

Více informací
Třídění a předúprava odpadů

Třídění a předúprava odpadů

Správné třídění odpadu zefektivňuje proces recyklace. Společnost Recovera Využití zdrojů používá nejmodernější technologická řešení, která zlepšují identifikaci, separaci a přípravu materiálů s cílem optimalizovat jejich opětovné použití.

Více informací
Recyklace a využití odpadů

Recyklace a využití odpadů

Odpad přeměňujeme na druhotné suroviny nebo obnovitelnou energii a umožňujeme tím obcím a městám, aby se zaměřily na zajištění trvale udržitelného rozvoje a získání nových zdrojů příjmů ve svém regionu.

Více informací
Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Jak bezpečně nakládat s odpadem, který nelze využít jako druhotnou surovinu Přes veškeré snahy o maximální míru třídění komunálních odpadů vždy zůstanou takové, které není možné využít jako druhotnou surovinu. Obce a města potřebují partnera, který zajistí bezpečné odstranění nevyužitelnýc…

Více informací
Sanace území a objektů

Sanace území a objektů

Odstranění starých ekologických zátěží Staré ekologické zátěže představují výzvu především pro obce a města, pod jejichž působnost spadají. Ať už se jedná o demolici provozního objektu nebo areálu, likvidaci staré skládky či úložiště odpadu nebo rekonstrukci budovy obsahující azbestové č…

Více informací
Údržba a technický servis

Údržba a technický servis

Společnost Recovera Využití zdrojů poskytuje široké spektrum činností, které můžou zcela nahradit nebo doplnit technické služby konkrétního města či obce. Údržba silnic a zeleně nezbytná pro zdravé životní prostředí, které ocení místní i nově příchozí.

Více informací
Stálá havarijní služba

Stálá havarijní služba

Stálá havarijní služba je nezbytným doplňkem našich služeb v oblasti odpadového hospodářství. 24 hodin denně 7 dní v týdnu je tým našich specialistů připraven k zásahu při haváriích ohrožujících životní prostředí a zdraví obyvatel Vašeho města či obce.

Více informací