Zákaznická linka 800 102 000

Nadační fond Veolia

Jsme součástí místa, kde působíme. Naše firemní nezisková organizace Nadační fondu Veolia podporuje komunitní prostředí, realizuje vlastní programy zaměřené na sociální oblast (volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců, kvalita života seniorů, vytváření dlouhodobých pracovních míst) a ochranu životního prostředí a dále podporuje projekty s prvkem dobrovolnictví konané ve veřejném zájmu.

Od svého založení v roce 2003 do konce roku 2019 rozdělil na darech více než 212 milionů korun.

Hlavní programy a projekty Nadačního fondu Veolia

Nadační fond Veolia provozuje i charitativní eshop. Prodejem dárkových předmětů získává finanční prostředky do veřejné sbírky k projektu Vraťme vodu přírodě a Voda pro Afriku. 

eshopNFV