Zákaznická linka 800 102 000

Naše technologie

Společnost Recovera Využití zdrojů disponuje řadou moderních technologických zařízení, umožňujících v nejvyšší možné míře naplňovat naši strategii oběhového hospodářství a surovinové a energetické bezpečnosti.
Recyklace plastů

Recyklace plastů

Principy oběhového hospodářství naplňují zejména naše linky na recyklaci plastů v Němčicích nad Hanou a Srní u České Lípy, kde zpracováváme odpadní plastové fólie na regranulát, využitelný pro výrobu fólií, plastových pytlů a dalších výrobků. V centrech pro recyklaci plastů zpracováváme:

12 500 tun roční kapacita linek
HDPE, LDPE, PP folie
2 zpracovatelská centra pro recyklaci plastů

 

Zařízení na termické využití odpadů

Zařízení na termické využití odpadů

Recovera Využití zdrojů a.s. disponuje 4 linkami na zpracování speciálních odpadů mezi které patří nemocniční a průmyslové odpady. Linky se nachází v Trmicích (Ústí nad Labem), Plzni, Zlíně a Ostravě.

78 tis. MWh vyrobené energie ročně
klíčový zpracovatelzdravotnického odpadu v době pandemie

 

Zařízení pro zpracování kapalných odpadů

Zařízení pro zpracování kapalných odpadů

Úpravu a odstranění kapalných nebezpečných odpadů provádíme pomoci metody fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků (deemulgace), neutralizace, oxidace/redukce a srážecích procesů. S kapacitou převyšující 85 000 tun kapalných odpadů za rok se Recovera Využití zdrojů řadí mezi významné zpracovatele průmyslových kapalných odpadů na našem území.

5 technologií pro zpracování kapalných odpadů
85 tis. tun zpracovaných kapalných odpadů ročně
Kompostárny a biologicky rozložitelné odpady

Kompostárny a biologicky rozložitelné odpady

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu se v současné době stává další důležitou součástí procesu využití odpadů. Recovera Využití zdrojů reaguje na tento trend a v komunálních službách je poskytování sběru a zpracování bioodpadu prioritou.

9 kompostáren pro zpracování bioodpadů
16 deponií pro recyklaci dřeva
73 tis. tun využitých bioodpadů
Logistika a skladování

Logistika a skladování

Logistická centra naší společnosti jsou vybaveny řadou moderních technologií určených k zajištění úpravy odpadu do podoby suroviny vhodné k přepravě, dalšímu využití a recyklaci. Jedná se zejména o třídicí linky, magnetické separátory, automatické lisovací jednotky, komorové lisovací jednotky, lisovací kontejnery, drtiče, mlýny, aglomerátory a další. Naše logistická centra tak zajišťují ekonomickou a logistickou optimalizaci skladování i následné přepravy na vzdálené zařízení a zároveň snižují dopravní zátěž veřejného prostoru v důsledku dopravy odpadů.

35 provozů síť logistických center a technologií
více než 400 mechanizmů a vozidel pro svoz a zpracování odpadů

 

Biodegradace a stabilizace

Biodegradace a stabilizace

Biodegradace je metoda zpracování odpadů, která slouží ke snížení kontaminace zejména ropných látek a polyaromatických uhlovodíků. Tímto způsobem zpracováváme především znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čističek, a to na několika plochách po celé ČR.

5 bioodegradačních ploch
3 solidifikační zařízení
Demontáž elektrozařízení

Demontáž elektrozařízení

Další využitelnou komoditou jsou také vysloužilá elektrozařízení podléhající povinnosti zpětného odběru. Naše společnost je smluvně zapojena v systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr obalových materiálů. Dále spolupracujeme s několika kolektivními systémy ČR, pro které zajišťujeme místa zpětného odběru, zpracování a využití vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

5 technologií na demontáž elektrozařízení
spolupráce s EKO-KOM zpětný odběr obalových materiálů
Skládky odpadu

Skládky odpadu

Skládky tvoří poslední článek v řetězci odstraňování odpadů. Jde o zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na environmentální, hygienická a geologická hlediska. Odpad se úkládá na 5 skládek odpadů

5 odpadových areálů s moderními technologiemi