Výhody spolupráce s námi

  • pomůžeme Vám najít optimální způsob nakládání s odpady,
  • přicházíme s novými řešeními v oblasti využití odpadů a recyklace,
  • vybavíme Vás dostatečným počtem vhodných nádob na odpad,
  • pro naše zákazníky držíme stálou havarijní službu zdarma,
  • postaráme se za Vás o legislativní zabezpečení odpadového hospodářství.
Moderní technika

Rozmanitost a šíře vozového parku je naší silnou stránkou. Disponujeme moderní svozovou technikou všech typů a velikostí, jako jsou kontejnerová, valníková, cisternová, dodávková a speciální vozidla a další mechanismy. Zákazníkům nabízíme různé typy skladovacích obalů a kontejnerů včetně obalů certifikovaných pro převoz nebezpečných odpadů.

Odpady jsou sváženy na koncová zařízení k využití či odstranění nebo na logistická centra, kde jsou dále zpracovány, upraveny a připraveny k přepravě na koncová zařízení.

Dálkovou dopravu odpadu z logistického zařízení na cílové zařízení provozují soupravy pro přepravu velkoobjemových kontejnerů, cisternové soupravy a tahače s návěsy. Tyto prostředky zajišťují ekonomicky optimální přepravu. Manipulace odpadu na logistickém nebo zpracovatelském zařízení naší společnosti je prováděna prostřednictvím širokého spektra pracovních strojů.

Odpady jsou zdroje

Odpady vnímáme jako zdroje, svým zákazníkům přinášíme taková řešení a technologie, které umožní prosazovat principy oběhového hospodářství. Vlastníme rozsáhlou síť koncových zařízení všech typů v rámci celé České republiky.

Naše spalovny patří svým konstrukčním a technologickým řešením k nejmodernějším zařízením u nás, provozujeme také několik zařízení určených k úpravě a odstranění kapalných nebezpečných odpadů, technologie pro recyklaci plastů, biodegradační plochy, soldifikační zařízení a další technologie.

Naše provozovny disponují technologiemi pro částečné zpracování odpadu, jako jsou třídicí linky, separátory, lisovací jednotky, drtiče, mlýny, aglomerátory, styropaktor, technologie MBT light, mobilní drtiče dřeva a další.

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY