Výhody spolupráce s námi

 • poskytujeme individuální přístup k problematice odpadů a ochrany životního prostředí,
 • o veškeré legislativní záležitosti se postaráme za Vás,
 • disponujeme specialisty – poradci pro ekologii, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti náročné problematiky oblasti životního prostředí,
 • přebereme na sebe odpovědnost za dodržování legislativy v oblasti životního prostředí ve Vašem podniku,
 • na každou změnu legislativy budete včas a adekvátně připraveni,
 • operativně Vám pomůžeme v případě jakékoli nestandardní situace či havárie.
Poradenství na míru

Poradenské služby poskytujeme buď formou konzultační činnosti nebo na základě uzavřené mandátní smlouvy plně přebíráme odpovědnost za definované oblasti související s plněním legislativních povinností.

Rozsah našich služeb
 • zpracování a vyřízení veškerých povolení, souhlasů, dokumentace,
 • vedení a zpracování veškeré environmentální administrativy
 • pravidelné dohledové návštěvy ve vašich provozech,
 • zastupování před orgány veřejné správy,
 • přítomnost specialisty při návštěvě kontrolních orgánů,
 • interní audity plnění požadavků environmentální legislativy,
 • školení zaměstnanců,
 • sdílení zkušeností a trendů v oboru, navrhování řešení individuálních problémů zákazníka.

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY