Mrkvica Michal (2)
„Základem kompletního outsourcingu odpadového hospodářství je převzetí zodpovědnosti za nakládání s odpady uvnitř areálu zákazníka. Vaše odpovědnost za odpad tak končí jeho vhozením do určené shromažďovací nádoby."
Michal Mrkvica Oblastní manažer obchodu, Recovera Využití zdrojů

 

Výhody spolupráce s námi

Odpadové hospodářství na klíč

 • zaměříte se více na vaši hlavní činnost
 • optimalizujete náklady na odpadové hospodářství
 • minimalizujete vaše environmentální rizika
 • legislativu necháte na nás
Převezmeme odpovědnost za vaše odpadové hospodářství

V rámci služby Kompletní outsourcing odpadového hospodářství:

 • přebíráme odpovědnost za odpad už ve chvíli jeho vhození do koše nebo kontejneru,
 • optimalizujeme logistiku odpadů, druhotných surovin a dalších materiálů uvnitř podniku,
 • zvýšíme podíl recyklovaných (vykupovaných) odpadů a zaručíme jejich nejvyšší možnou kvalitu,
 • zpracujeme prováděcí projekt odpadového hospodářství,
 • zřídíme a provozujeme centrální sběrné místo odpadů,
 • optimalizujeme rozmístění jednotlivých kontejnerů na odpad v provozech a kancelářích,
 • dohlížíme na dodržování nastaveného systému,
 • legislativně zabezpečíme odpadové hospodářství a reportování.

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY