040
„Pro města a obce zajišťujeme již více jak 20 let komplexní služby v odpadovém hospodářství. Jsme technologická společnost, která upřednostňuje zpracování odpadů před jejich skládkováním. Pomůžeme vám s celkovým nastavením odpadového hospodářství ve vaší obci či městě, rádi poskytneme poradenství i legislativní servis."
Petra Dryšlová Obchodně technická manažerka
 
Optimalizace sběru odpadů v každé fázi

Poskytujeme systém sběru a svozu odpadu na míru každé obci či městu. Vyvíjíme inovativní řešení, která mohou zlepšit efektivitu svozu odpadu a snižovat jeho dopad na životní prostředí. Digitální technologie jako sledování zaplněnosti nádob, mohou hrát v těchto úkolech klíčovou roli.

Jak vybrat systém sběru, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám?

Nabízíme vám poradenství a nastavení systémů přizpůsobených specifikům lokality a potřebám obyvatel:

 • sběr a svoz směsného a tříděného odpadu,
 • sběr tříděného odpadu v nadzemních i podzemních kontejnerech,
 • sběr bioodpadu,
 • sběrná místa pro textil, sklo a další materiály,
 • sběrná střediska odpadů pevná či mobilní,
 • sběr objemného odpadu,
 • sběr elektrozařízení,
 • sběrná místa pro nebezpečný odpad,

  ....a další.
Chytrý svoz odpadu umožňuje
 • získat údaje o průběhu služby: množství shromážděného odpadu, dohledatelnost toků, chyby při třídění atd.,
 • optimalizovat sběr měřením naplněnosti kontejnerů v reálném čase a díky palubním počítačovým systémům pro sběr dat ve vozidlech propojení nástrojů, které okamžitě posílají údaje na obrazovku navigačního systému v kabině řidiče,
 • vypracovat zprávy a analýzy klíčových ukazatelů pro municipality s cílem neustále zlepšovat svozové služby.

Obyvatelé obce se také mohou podílet na zlepšování služby prostřednictvím webových stránek nebo specializovaných aplikací, které jim pomáhají každý den sledovat produkci odpadu a zlepšovat kvalitu třídění.

Důvěřují nám

Zajišťujeme služby pro více než 400 měst a obcí. Mezi naše zákazníky patří například:

 • Město Boskovice,
 • Město Modřice,
 • Město Šumperk,
 • Město Frýdlant nad Ostravicí,
 • Město Mohelnice,
 • Město Veltrusy,
 • Obec Velké Losiny,
 • Město Velké Opatovice,
 • Město Němčice nad Hanou,

  ... a další.

DALŠÍ SLUŽBY
REFERENCE
KONTAKTY