Jak bezpečně nakládat s odpadem, který nelze využít jako druhotnou surovinu

Přes veškeré snahy o maximální míru třídění komunálních odpadů vždy zůstanou takové, které není možné využít jako druhotnou surovinu. Obce a města potřebují partnera, který zajistí bezpečné odstranění nevyužitelných odpadů v zařízeních, která jsou maximálně šetrná k životnímu prostředí.

 

Záruka bezpečného odstranění zbytkového odpadu

Termické využití odpadů

Naše společnost v současnosti provozuje na území ČR 4 spalovny nebezpečných odpadů o celkové roční kapacitě převyšující 48 000 tun odpadů, umístěny jsou v Ostravě, Trmicích, Zlíně a Plzni.

Spalovny společnosti Recovera Využití zdrojů ročně odstraní významné množství všech nebezpečných odpadů v ČR a patří svým konstrukčním a technologickým řešením k nejmodernějším zařízením na našem území.

Skládky odpadů
Skládky tvoří poslední článek v řetězci odstraňování odpadů. Jde o zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na environmentální, hygienická a geologická hlediska. Naše společnost provozuje řízené skládky odpadů skupin S-NO a S-OO, které jsou určeny pro ukládání nebezpečných, komunálních a ostatních odpadů. Skládky jsou řádně zabezpečeny, odpovídají všem stanoveným kritériím a právním předpisům ČR a EU, jsou schváleny procesem integrovaného řízení a jsou monitorovány.