Ukliďme Česko je dobrovolnická akce, jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a littering v celé ČR. Tento rok byl hlavní úklidový den stanoven na 1. dubna. Pokud jste se zapojili, pravděpodobně jste sbírali odpad do pytlů, vyrobených z recyklovaného plastu. Symbolický příklad cirkularity - kde jinde použít recyklát, než v pytlích na odpad?

Datum zveřejnění:
Ukliďme Česko s recyklovanými pytli | Recovera
Recovera Využití zdrojů jako jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů environmentálních služeb v ČR dodá pro akci Ukliďme Česko 100 tis. recyklovaných pytlů.

Firma provozuje 2 centra pro recyklaci plastů - v Srní u České Lípy a v Němčicích nad Hanou. Mezi zpracovávané odpadní plasty patří folie ze žlutých popelnic z měst a obcí, nebo živnostenských odpadů jako jsou například agrofolie, které zemědělci používají jako krycí ochrannou vrstvu balíků senáže. 

Jak probíhá recyklace plastů z vytříděného komunálního odpadu?

Plasty ze žlutých popelnic z měst a obcí putují nejdřív na dotřiďovací linku, kde se dále roztřídí na jednotlivé plastové komodity jako jsou PET lahve (čiré, modré, zelené apod.), na folie (čiré a barevné), HDPE obaly, směsné tvrdé plasty a další. Plastové folie vhodné k recyklaci se pak úsporně slisují do kompaktních balíků, které se dovezou do zpracovatelského centra. Tam se plasty následně důkladně dotřídí a na lince projdou drcením, praním a roztavením při vysoké teplotě, kdy z nich vznikne regranulát vhodný pro další využití.

cesta plastu recyklace regranulát

Jedním z výrobků, na který lze plastový regranulát využít jsou právě pytle na odpad. Celkově Recovera disponuje kapacitou až  12 000 tun zpracovaných odpadních plastů za rok a je důležitým článkem cirkulární ekonomiky v ČR.

Dobrovolníci se zapojují do úklidů už téměř 10 let

Akce Ukliďme Česko se pořádá pravidelně už od roku 2014 a loni se do úklidů ve svém okolí zapojilo 75 450 nahlášených dobrovolníků. I přes osvětu a stále větší povědomí o důležitosti třídění odpadu a negativního vlivu černých skládek na životní prostředí, je v našem okolí stále velké množství volně odhozeného odpadu. Tato akce tak pomáhá nejen ke zlepšování stavu našeho prostředí, prostřednictvím ní si také můžeme zpříjemnit všechny naše letní outdoorové aktivity.