Firma Recovera Využití zdrojů začala s recyklací plastů v České republice v roce 2016, kdy otevřel závod v Němčicích nad Hanou. Recykluje se zde převážně jeden druh plastu – LDPE fólie.

Datum zveřejnění:
Jak se recyklují marshmellows

Agrofólie nemusí na skládky

V recyklačním závodu v Němčicích nad Hanou se původně zpracovával  pouze průmyslový odpad. Ten je však stále častěji doplňován ve spolupráci se společností EKO-KOM o komunální plastový odpad. Každý nový materiál na vstupu klade zvýšené nároky na technologii a obsluhu. V Němčicích tak linku stále vylepšují a zkoumají další možnosti. Na jaře 2021 se rozhodli spustit pilotní projekt Agrofólie. Jedná se o fólie, kterými zemědělci ještě na poli obalují krmivo do oněch známých balíků, které nám připomínají marshmallows.

Senážní fólie jsou využitelný odpad

Agrofólie, přesněji senážní ovíjecí strečová fólie, je vícevrstvá fólie vyrobená z lineárního polyetylenu o nízké hustotě (LLDPE) a ethylenvinylacetátu (EVA), nejčastěji v bílém nebo zeleném provedení. Slouží k ochraně konzervované píce. „Na nápadu recyklovat senážní fólie nebylo nic světoborného. Obecně jde u každé recyklace o to, jaká bude kvalita vstupu, jaké budou náklady spojené s čištěním a jaká bude kvalita regranulátu a s tím je logicky spojená ekonomika celého projektu,“ říká Ondřej Oliva, manažer speciálních projektů, Recovera Využití zdrojů. A dodává: „Dalo se očekávat, že fólie dostaneme ze zemědělství více či méně znečištěné, a že to bude zásadní faktor.“

Farmáři na Facebooku

„Větší zemědělské podniky jsme oslovili napřímo. Rozhodli jsme se ale oslovit také farmáře a zemědělce prostřednictvím sociálních sítí. Proto jsme na Facebooku v kombinaci s Google Maps spustili kampaň se vzkazem, že senážní fólie nepatří na skládky, ale zaslouží si recyklaci. Kampaň měla velký ohlas. Cílila sice hlavně do třech regionů v blízkosti němčického závodu kvůli logistice, přesto se nám hlásili farmáři z celé republiky a měli zájem se zapojit,“ popisuje Kateřina Kodadová, vedoucí oddělení komunikace, Recovera Využití zdrojů.