Firma Recovera Využití zdrojů přistoupila k Memorandu o dlouhodobé spolupráci s městem Brnem. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pátek 3. března 2023 v rámci Festivalu architektury.

 

Datum zveřejnění:
Jak v Brně snížit emise? | Recovera

Cílem memoranda je závazek snížit emise CO2 na území města nejméně o 40 % do roku 2030 a zároveň zvýšit svou odolnost vůči dopadům již probíhajících klimatických změn. Ceremoniálu se zúčastnili generální ředitel Mojmír Zálešák a ředitel divize Jihovýchod Igor Laštůvka.

Vedení města vnímá velmi vážně negativní důsledky klimatických změn na zdroje vody, přehřívání města, stav zeleně a řadu dalších sfér, stejně jako rostoucí zájem občanů o toto téma a výzvy mladé generace k neprodleným změnám v přístupu a chování celé společnosti. V odpadovém hospodářství je příležitostí víc než dost. Každá, byť jen drobná změna v logistice, třídění nebo úpravě odpadů se počítá. Společnost Recovera tak dále posiluje svoje závazky udržitelného a zodpovědného podnikání. 

Pro podporu snižování emisí jsme se rozhodli společně s naším významným zákazníkem, společností Wistron. Svými podpisy stvrdili přistoupení k memorandu generální ředitelé Mojmír Zálešák za Recoveru a Eric Lin za Wistron.