Karolina Ostrava - obnovené srdce města

Důležitou aktivitou Recovera Využití zdrojů v České republice jsou sanace oblastí negativně zasažených průmyslovou činností. Jedním z nejvýznamnějších projektů za více než 20 let působnosti firmy v ČR je sanace lokality bývalé koksovny Karolina. Tento projekt probíhal v letech 1997-2002 a dosud se jedná o největší ekologický projekt svého druhu ve střední Evropě, během kterého bylo dekontaminováno 500 000 tun zeminy znečištěné těžkými kovy a ropnými látkami. Dnes se na místě bývalé ekologické zátěže nachází obchodní centrum Forum Nová Karolina, rezidenční objekty, kancelářské prostory, oddechová, zábavní a sportovní zařízení. 
 

Komplexní odstranění staré ekologické zátěže

stara-karolina-(1)Téměř 150 let byl průmyslový areál Karolina symbolem černé Ostravy. Po ukončení těžby uhlí z dolu Karolina a provozu stejnojmenné koksovny začátkem 90. let zbyla v centru města široká pláň prosycená dehtem do hloubky více než 10 metrů. Nikde v Evropě nebylo k vidění tolik znečištěné a znehodnocené centrum města. Proto vznikl největší ekologický projekt svého typu ve střední Evropě. Společnost Recovera Využití zdrojů (tehdy pod jménem SITA Ecotech) získala zakázku na dekontaminaci dehtem prosycených zemin metodou termické desorpce.

08-stara-karolinaVysoce kontaminovaná zemina byla vytěžena a dekontaminována unikátní technologií termické desorpce. Speciálně pro tento projekt byla v Ostravě uvedena do chodu největší jednotka tohoto typu v Evropě. Zemina byla nejprve v rotačním desorberu zahřáta až na teplotu 550°C. Při této teplotě se ze zeminy odpařila veškerá dehtová kontaminace. Zemina pak byla skrápěna vodou a po analytickém ověření dosažení cílových limitů dekontaminace byla zavážena zpět na původní místo.

06-stara-karolinaOdpařené kontaminanty procházely důkladným procesem čištění. Nejprve byly na speciálních keramických filtrech odstraněny prachové částice. Následně prošly plynné kontaminanty kompletní oxidací, tedy spálením při vysoké teplotě v oxidační komoře. Nakonec byly plyny odsířeny v chemických pračkách. 

Výstupní vyčištěné plyny splňovaly veškeré požadavky platné legislativy v oblasti ochraně ovzduší. Na konci projektu tak bylo 500 000 tun dekontaminované, vyčištěné zeminy.

Navracíme sídla a krajinu k životu

Na vyčištěném území, které bylo dlouhá desetiletí znečišťováno průmyslovou výrobou, vznikla unikátní plocha vhodná k dalšímu rozvoji města a to právě v jeho srdci. Díky úspěšné sanaci a obnovení městkého prostoru, tak mohlo dojít k výstavbě nového obchodního centra, bytových a kancelářských prostor, parku a hřiště. Do centra moravskoslezské metropole se znova vrátil život.

Nová Karolina_vetsi2