Frýdek-Místek - na vysanované lokalitě se dokončuje výstavba obchvatu

Zahájení sanačních prací Skatulův Hliník 07 2017 (1)Recovera Využití zdrojů se stala v roce 2016 (tehdy pod názvem SITA CZ a.s.) vedoucím členem sdružení, které ve veřejné soutěži vypsané Ministerstvem financí ČR získalo zakázku Sanace lokality Skatulův Hliník. Tuto ekologickou zátěž v těsné blízkosti města Frýdek-Místek představovala bývalá skládka na ploše cca 5 ha, která vznikla po ukončení těžby cihlářské suroviny. Do prostoru po těžbě byly ukládány především průmyslové odpady. Projekt sanace lokality úzce souvisel s plánovanou výstavbou dálničního obchvatu města Frýdek-Místek a jeho předmětem bylo vymístěním části skládky vytvořit prostor pro stavbu dálnice, odborně a ekologicky odstranit vzniklé odpady, zbývající části skládky zabezpečit zapouzdřením a následně celý prostor rekultivovat.

Vytěžení a odstranění zátěže, zabezpečení a rekultivace

IMG_0868Ze Skatulova Hliníku odjíždělo po dohodě a s ohledem na snesitelnou míru hluku a prašnosti maximálně 20 naložených nákladních vozidel denně. Odpad jsme ekologicky odstraňovali v našich technologiích. Byli jsme zodpovědní za nakládání s vytěženými odpady od začátku až do konce. Z místa sanace byly již k 30. listopadu 2018 odtěženy veškeré plánované nebezpečné odpady, téměř 70 tisíc tun odpadních dehtů, neutralizačních kalů a kontaminované zeminy a část lokality byla předána k výstavbě obchvatu, který se nyní dokončuje.

IMG_0885 Na podzim 2019 bylo dokončeno zapouzdření zbývajících částí skládky a technická a biologická rekultivace lokality. Souběžně probíhala i sanace podzemních vod, která byla ukončena v srpnu 2020. Na úspěšnou sanaci navázala následná 3letá péče o zrekultivovaný prostor a postsanační monitoring podzemních vod.