Zpracováváme zdravotnické a infekční odpady z nemocnic po celé České republice

Recovera Využití zdrojů provozuje 4 zařízení pro zpracování a energetické využití průmyslových a nemocničních odpadů v Trmicích (Ústí nad Labem), Plzni, Zlíně a Ostravě. Mezi největší klienty patří tyto nemocnice a poskytovatelé zdravotnických služeb:

  • Nemocnice v síti skupiny AGEL – největší soukromý poskytovatel zdravotnické péče;
  • Nemocnice Na Bulovce;
  • Krajská zdravotní a.s.;
  • Fakultní nemocnice Plzeň;
  • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha;
  • Krajská nemocnice Tomáš Bati;
  • Slezská nemocnice v Opavě;
  • a další.
PŠ orez

„Faktorem, který celý odpadový sektor obecně silně ovlivnil v uplynulém období, je enormní nárůst odpadů ze zdravotnictví. Důvodem je samozřejmě covid-19. Objem těchto odpadů, které jsou klasifikovány jako nebezpečné a infekční, svážíme z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení po celé republice a odstraňujeme v našich technologiích v příslušných regionech. Objem tohoto odpadu stoupl o 50 %. To klade obrovské nároky na naši logistiku i technologie a znovu otevírá téma pro odbornou veřejnost, na které dlouhodobě upozorňujeme, a to jsou nedostatečné kapacity České republiky pro odstraňování nebezpečných odpadů. Přesto děláme vše pro to, abychom nápor díky našim technologiím zvládli za dodržení bezpečnostních a ekologických standardů, aby zdravotníci vůbec tento aspekt nezaznamenali a mohli se věnovat jen své práci."

Petr Špičák Technický ředitel společnosti Recovera Využití zdrojů