Fischer automotive systems s.r.o. je naším zákazníkem už od roku 2014. Poskytované služby se snažíme stále rozšiřovat a flexibilně reagovat na tržní potřeby. I proto se nám povedlo najít další možnosti pro využití odpadů z výroby v jejich provozu v Ivanovicích na Hané.

„Už v prvním roce jsme zákazníkovi ušetřili cca 250 tisíc Kč vytříděním 70 % technického plastu, který jinak končil bez využití. V průběhu dalších let jsme našli nové cesty, jak vytřídit 90 % celkového plastového odpadu, což se nám povedlo převážně díky zavedení pytlového systému, který eliminuje kontaminaci odpadu. V současnosti jsme našli nový způsob efektivního třídění i pro zbylých 10 % kombinovaného plastového odpadu, který přinesl navýšení výkupních cen pro našeho klienta, a to víc než trojnásobně. Na to jsme obzvlášť hrdí. Nově se nám taky daří zpracovat cca 16 % z celkového množství odpadů technických plastů přímo u zákazníka pomocí mlýnů a drtičů. Z odpadu se tak stává surovina, která tímto procesem stoupá na hodnotě o 25 %," popisuje kreativní práci přínosnou pro obě strany manažer klíčových zákazníků Miloš Jelínek.

Výhody spolupráce s námi

  • Zvyšujeme společně vaši environmentální výkonnost.
  • Úpravou procesů dokážeme navýšit celkové množství vytříděného odpadu.
  • Navrhneme systém, který minimalizuje kontaminaci tříděného odpadu.
  • Dosahujeme zvýšení výkupních cen pro zákazníka.
  • Snižujeme náklady zpracováním části odpadů přímo u zákazníka.
  • Celkově dosáhneme zvýšení hodnoty druhotné suroviny z odpadu zákazníka