Předcházení vzniku odpadu a jeho využití, pokud již vznikne - to je naše poslání. Pro naše zákazníky z průmyslu i municipalit najdeme vždy optimální řešení s ohledem na životní prostředí. Dokladem tohoto našeho směřování jsou také recyklační závody, kde dáváme plastovým odpadům druhý život. Máme dokonalý přehled a odborné znalosti z oblasti třídění, recyklace a využívání všech druhů odpadů.

„Po ukončení jedné z výrob ve společnosti OEZ s.r.o. specializující se na výrobu jisticích přístrojů dostala naše společnost díky dlouhodobé spolupráci zakázku šrotace elektromateriálu. Naším úkolem bylo roztřídit materiály z výroby a najít nejlepší způsob jejich dalšího využití. Jednalo se zejména o součástky, které byly připraveny k instalaci do výrobní linky, komponenty a vstupní suroviny. Materiály společnost převezla ve 14 kamionech a bylo nutné je nejdříve roztřídit v provozu Recovera Využití zdrojů Dolní Sukolom. Skladové obaly jako boxy a palety se vrátily zpět ke klientovi, který je může opakovaně použít. Druhotné suroviny jsme dále předali k recyklaci. Jednalo se zejména o železo a barevné kovy, např. měď, hliník nebo mosaz, tištěné spoje a podobné materiály, které najdou uplatnění v další výrobě," informuje manažerka klíčových zákazníků Jana Reichlová.

Výhody spolupráce s námi: 

  • pomůžeme Vám vyhledat recyklovatelné složky odpadů a stanovit postup pro jejich maximální využití;
  • přicházíme s novými řešeními v oblasti využití odpadů a recyklace;
  • najdeme pro Vás řešení na míru s cílem optimalizovat náklady na odpadové hospodářství;
  • disponujeme technologiemi, které umožňují zpracovávat nejrůznější druhy odpadů a maximálně odpad využít;
  • za vykupované suroviny platíme včas.