Mezinárodní konference s názvem Greater Energy and Material Security in EU Countries se uskutečnila pod záštitou České asociace oběhového hospodářství (ČAObH)

Datum zveřejnění:
Veolia CZ podpořila konferenci o energetické a surovinové bezpečnosti

V Praze se 22. 9. 2022 na mezinárodní konferenci sešli zástupci průmyslu, asociací, ministerstev a přítomen byl také evropský komisař pro cirkulární ekonomiku Aurel Ciobanu-Dordea, i když jen vzdáleně. Už před konferencí bylo zřejmé, že to v diskusích bude jiskřit. „Segment využití odpadů nabízí v dnešní krizi mnohá řešení. Je ale nutné omezit stále masivní skládkování a nastavit čitelný a dlouhodobě stabilní rámec a podmínky pro investice do recyklace a energetického využití odpadu,“ uvedl hned na úvod Michal Stieber, výkonný ředitel Recovery a zároveň předseda výkonného výboru České asociace oběhového hospodářství (ČAObH), která byla společně s Evropskou asociací odpadářských firem (FEAD) organizátorem konference.

Konference byla rozdělena do tří bloků Energetika, Recyklace a Ekonomika & klima. Svou prezentací o vyhlídkách energetického využití odpadu v Čechách zahájil blok Energetika Milan Zajíček, ředitel pro strategii a regulaci Veolia Energie. V bloku recyklace měla Veolia zastoupení v osobě Evžena Vacka ze společnosti Recovera, která je novým členem Skupiny. Ten ukázal na příkladu recyklačního závodu v Němčicích, v jak složité situaci se může odvětví recyklace brzy ocitnout, nezačnou-li fungovat nástroje na jeho podporu.

Celou konferenci můžete shlédnout ze záznamu, vystoupení M. Zajíčka začíná ve 38. minutě záznamu, vystoupení E. Vacka najdete v čase 2:03 záznamu.

Konference pod záštitou ministra pro evropské záležitosti ČR Mikuláše Beka v příspěvcích řečníků a diskusích panelistů ukázala, z jak rozdílných světů pocházejí ambiciózně, ale především nekoncepčně nastavené cíle v oblasti klimatu na straně jedné a aktuální ekonomicko-energetická krize na straně druhé. Ze světa před válkou na Ukrajině, a po jejím vypuknutí. Zároveň však jasně zaznělo, že v žádném případě nelze rezignovat na ochranu klimatu.

Není možné, abychom po nedávném vybojování moderního „protiskládkového“ odpadového zákona byli paradoxně svědkem masivního ukládání využitelných surovin na skládky. Právě teď, v současné krizi, kdy máme naopak tyto suroviny o to více využívat,“ varoval v jedné z panelových diskusí před stále enormním skládkováním Michal Stieber.

Hlavní závěry konference najdete v tiskové zprávě ČAObH.

Kateřina Kodadová