V provozu recyklační linky cirkuluje každou hodinu zhruba 50 m3 vody, kterou se podrcené plasty promývají. Součástí linky na recyklaci plastů je proto také čistírna, kde se recykluje voda. 

Datum zveřejnění:
Čistírna v Němčicích: udržitelnost, která šetří náklady

Kapacita linky na recyklaci plastových fólií v Němčicích nad Hanou je až 5000 tun zpracovaných plastů ročně.  I přesto, že se obchodníci snaží zajistit co nejčistší vstupní materiál, nečistotám se nelze vyhnout. 

Před samotnou recyklací je nutné fólie zbavit nečistot. Děje se tak v několika fázích. Spotřeba vody je poměrně vysoká, a proto byla pro provoz linky navržena samostatná fyzikálně-chemická čistírna odpadních vod. V první řadě se odstraní mechanické nečistoty. Těžká frakce (písek, hlína, kovy…) sedimentují na dně podzemních nádrží, na povrchu pak plave vrstva jemných plastových částic z drcení. Pro separaci těchto částic je voda z nádrží čerpána na parabolické síto. Předčištěná voda teče do dalších nádrží, kde dál sedimentují jemné nečistoty.

Odtud se část vody čerpá do reaktorů k chemickému dočištění, které zajistí vysrážení a vyvločkování zbylých nečistot, které s v podobě „vločky“ usadí na dně reaktoru. V horní části reaktoru zůstane vyčištěná voda. Tímto se koloběh uzavírá a voda se vrací zpátky do výrobního procesu. Jednou za tři týdny je linka odstavena, kompletně vyčištěna a systém je naplněn čistou vodou. 

Nebude trvat dlouho a provoz recyklace plastů v Němčicích bude osazen solárními panely, čímž opět posílí svou soběstačnost a udržitelnost.