Společnost Recovera Využití Zdrojů (dříve SUEZ CZ) a její dvě dceřiné společnosti Recovera Facility (dříve SUEZ Facility) Recovera Technický servis (dříve SUEZ Technický servis) se 19. dubna 2022 staly součástí skupiny Veolia Česká republika.

Datum zveřejnění:
SUEZ je teď Recovera

Sloučení obou společností se týká i vybraných aktivit v České republice, a to konkrétně divize odpadového hospodářství SUEZu a jejích více než 1400 zaměstnanců.

Díky této akvizici významně posilujeme naši pozici na českém trhu zpracování a využívání odpadů a posouváme se mezi 4 největší české společnosti v oboru.

 

Už z našeho názvu Recovera Využití zdrojů je naše poslání zřejmé: obnovujeme zdroje pro budoucnost. Tyto zdroje vidíme v odpadech a jejich dalším využití, aby neskončily na skládce.

  • Recyklujeme plastové odpady a zabýváme se dalšími způsoby materiálového nebo energetického využití.
  • Umíme nakládat se speciálními odpady.
  • Byli jsme u založení České asociace oběhového hospodářství a zasadili se o omezení skládkování v ČR.
  • Mezi našimi 10 000 zákazníky jsou jak průmyslové podniky, tak obce a města, z naší nabídky služeb si vybere každá organizace. Působíme v provozech po celé České republice.