Jako každoročně i letos probíhala v Boskovicích akce „Kompost zdarma“. Občané Boskovic a okolí opět využili příležitosti vyzvednout si v Kompostárně Boskovice–Doubravy libovolné množství kompostu zdarma.

Datum zveřejnění:
Kompost zdarma už je na boskovických zahrádkách

Bio zpátky přírodě

Výroba kompostu je skvělý příklad toho, jak využít bioodpady a vrátit je zpět do přírodního cyklu, do půdy. „Tuto akci děláme moc rádi, protože každý vidí, jak třídění bioodpadů vyplácí, a že to zkrátka má smysl. Kompost vyrobený z místního bioodpadu si mohou tady u nás místní lidé každý rok nabrat a doma použít na záhon,“ říká Petr Salamon za provozovatele kompostárny a pokračuje: „U ostatních odpadů, třeba u plastů, to není tak názorné, protože třeba recyklace plastů je technologicky náročná a odehrává se daleko od konkrétního člověka, který vhodil petku nebo kelímek od jogurtu do žlutého kontejneru. Také proto si lidé někdy chybně myslí, že vytříděné plasty nemají využití. Ale není tomu tak, naše firma recykluje v Němčicích nad Hanou až 5 000 tun vytříděných plastů ročně. S bioodpadem je to zkrátka názornější: Tady vytřídíte, tady máte kompost. Proto nás to tolik těší,“ dodává Petr Salamon.  

V Kompostárně Boskovice - Doubravy se zpracovává kompost z bioodpadu svezeného z města a okolí z kontejnerů a také z bioodpadu, který vzniká při údržbě místní zeleně. Děkujeme, že společně vracíme živiny zpět do půdy pomáháme snižovat množství odpadů ukládaných na skládky.  Počasí vylákalo všechny zahradníky, a tak se brzy začaly boxy s kompostem vyprazdňovat. Na své zahrádky jste si odvezli 127 tun vyrobeného kompostu.