Činnost skupiny Veolia je ve všech oblastech jejího podnikání úzce spjata se životním prostředím, proto řadí environmentální oblast mezi své priority v rámci CSR strategie a snaží se minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí. 

Environmentální systémy řízení a kodexy

Ochrana životního prostředí je pro nás klíčová. S odpady vždy nakládáme bezpečně, ekologicky a udržitelně. Pracujeme v certifikovaném systému environmentálního řízení  (EMS). Je to pro nás nástroj, jak sledovat a minimalizovat environmentální dopady své činnosti i činnosti svých zákazníků a snižovat průmyslová, zdravotní a ekologická rizika na pracovištích. Zavedli jsme také normu energetického managementu ISO 50001.