Být užiteční pro naše partnery, zákazníky, zaměstnance, naše město i planetu Zemi. Určili jsme si jasnou podstatu a v jejím duchu nyní plní své ambiciózní ekologické, společenské i ekonomické závazky. Chceme být inspirací a lídrem v probíhající ekologické transformaci.

Tady v České republice jsme si stanovili deset klíčových závazků ve třech oblastech – péče o životní prostředí, péče o místní komunity a péče o naše zaměstnance. Lokální cíle vycházejí z globálních závazků skupiny Veolia shrnuté v aktuálním strategickém plánu Impact 2023. Ambiciózně nastavené cíle jsme odhodlaní splnit i poté, co v roce 2020 zasáhla svět pandemie koronaviru. Zpomalení celosvětové ekonomiky vidíme jako šanci urychlit její přechod k udržitelným a cirkulárním řešením.  

FIRMA PROSPERUJE DÍKY TOMU, ŽE JE UŽITEČNÁ, NIKOLI NAOPAK.

Graf_kolecko (1)

Ikony_kolecko (1)

Pracujeme dlouhodobě na snížení své environmentální zátěže skrze špičkové technické know-how a maximální podporu inovací. Jsme průkopníky v cirkulární ekonomice. Důležitou součástí skupiny Veolia je otevřenost vůči zúčastněným stranám – mimo jiné k zákazníkům, místní komunitě nebo k akcionářům. Aktivně jim nasloucháme, úzce spolupracujeme, plníme velkoryse nastavené závazky vůči zainteresovaným stranám a jsme otevření ohledně vlastních cílů, výsledků i ponaučení. Pro své zaměstnance budujeme zdravé a podnětné pracovní prostředí tak, aby se s plným nasazením a potřebnými znalostmi mohli věnovat dosažení společných firemních cílů.

Zpravodaj